Đặt lịch mở bài học

Setup thời gian mở khóa các chương mục, bài giảng của khóa học

Để setup thời gian đặt lịch:

Bạn truy cập trang quản trị , vào phần giáo trình của từng khóa , click icon đặt lịch

Bạn có thể đặt lịch theo chương hoặc theo từng bài học trong chương bắng 1 trong 3 lựa chon:

  1. Đặt lịch theo lịch

Chọn ngày mở và ngày đóng bài học . Lưu ý (Ngày mở là bắt buộc)

Bài học hoặc chương mục sẽ được mở hoặc đóng đúng ngày bạn cài đặt

2.Đặt lịch theo ngày đăng kí

Bài học hoặc chương mục sẽ được mở sau khoảng thời gian bạn đã cài đặt tính từ thời điểm học viên đăng kí khóa học thành công

3.Luôn mở

Sau khi setup xong chương hoặc các bài giảng trong chương sẽ được mở ra đúng ngày đã setup

Học viên sẽ nhận được mail trước 1 ngày khi bài giảng hoặc chương mục đó được mở

Last updated