Logo, màu nền và font chữ

Thiết lập logo, màu nền website và font chữ để tạo nên thương hiệu của website của bạn

Logo, màu nền và font chữ

Để thay đổi logo, màu nền và font chữ bạn cần truy cập trang quản trị > Trang web > Tùy chỉnh giao diện

Tại đây, bạn chọn Cài đặt chủ đề

Sau đó, tải ảnh logo, favicon và chọn font chữ, màu nền cho website của mình