Logo, màu nền và font chữ

Thiết lập logo, màu nền website và font chữ để tạo nên thương hiệu của website của bạn

Logo, màu nền và font chữ

Để thay đổi logo, màu nền và font chữ bạn cần truy cập trang quản trị > Trang web > Tùy chỉnh giao diện

Tại đây, bạn chọn Cài đặt chủ đề

Sau đó, tải ảnh logo, favicon và chọn font chữ, màu nền cho website của mình

Cùng trong mục Cài đặt chủ đề, tải ảnh lên trong mục "Site Preview":

Sau khi lưu lại, nếu trên các trang mạng xã hội vẫn chưa hiển thị đúng ảnh mong muốn thì thường là do các trang này đang cache ảnh mặc định từ trước rồi. Bạn cần làm theo hướng dẫn của từng trang để làm mới lại thông tin.

Đối với Facebook, bạn làm theo hướng dẫn này.

Đố với Zalo, bạn làm theo hướng dẫn này.

Last updated