Getresponse

Hướng dẫn tích hợp Getresponse

Truy cập getresponse.com và đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản

Chọn thêm liên lạc

Nhấn tạo danh bạ

Sau đó nhấn thêm liên lạc để thêm danh sách học viên vào danh bạn

Tiếp theo chọn danh bạ vừa tạo và chọn tải tập tin lên

Chọn tập tin từ máy tính của bạn để tải lên và tích vào ô "Tôi có quyền thêm những người này vào danh bạ của mình" và sau đó nhấn Tiếp theo

Gán trường cho những thông tin cần thiết trên Getresponse của bạn

Tại danh bạ bạn lưu thông tin học viên, bạn chọn Cài đặt

Copy và lưu lại ID danh bạ

Tại góc trên bên phải, bạn chọn Tích hợp & API

Chọn API và Tạo khóa API

Copy khóa API bạn vừa tạo và lưu lại

Cuối cùng, bạn quay lại trang quản trị trang web và chọn Cài đặt > Tích hợp công cụ. Sau đó bạn bật công cụ Getresponse, điền ID danh bạ tại ô List ID và khóa API tại ô API key