Giới hạn thời gian mã kích hoạt

Setup thời gian sử dụng khóa học cho mã

Bạn sẽ có thêm tùy chọn cài đặt hạn sử dụng khóa học cho danh sách mã tạo tương ứng

Có 2 lựa chọn để setup thời gian sử dụng khóa học

  • Theo khoảng thời gian : Ngày , tuần, tháng , năm

  • Theo ngày cố định : Để trống nếu muốn khóa học được active trọn đời

Last updated