Dành cho nhà phát triển - API

Hướng dẫn sử dụng chế độ "Nhà phát triển"

Nhà phát triển

Chế độ nhà phát triển cung cấp 3 API gồm sign_up (đăng ký tài khoản), sign_in(đăng nhập) và create_transaction (tạo giao dịch thủ công). Các API này cần có một token chung trên header để gửi request.

Để lấy token, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Setting > Thông tin trường và bật chế độ Nhà phát triển, lúc này hệ thống sẽ cung cấp cho quản trị 1 token. Những gì bạn cần làm là copy token này và chèn vào thẻ header trong website của bạn để có thể sử dụng những API mà Hachium cung cấp và liên kết với website có sẵn của bạn.

Bạn có thể tham khảo công dụng và cách sử dụng các API tại các đường link sau:

pageĐăng KýpageĐăng nhậppageTạo giao dịch

Last updated