Website giới thiệu và đưa tin tức

Website được xây dựng trên nền tảng Wordpress và chạy trên VPS riêng

Khi khách hàng mua gói Đồng Hành hoặc gói Tăng Trưởng sẽ được tặng kèm thêm một website dùng để giới thiệu và đưa tin tức

https://websitedemos.net/learn-baking-02/ https://websitedemos.net/blog-02/ https://websitedemos.net/blog-05/ https://websitedemos.net/fnb-blogger-04/ https://websitedemos.net/fashion-lifestyle-02/ https://websitedemos.net/dietitian-04/ https://websitedemos.net/health-coach-04/ https://websitedemos.net/learn-digital-marketing-02/

2. VPS (Virtual Private Server) dùng để chạy những website này có thông số như sau

  • 1 vCPU25GB SSD Storage

  • 1GB Dedicated RAM

  • 1TB Bandwidth

  • 20k Estimated Monthly Visits

  • 10 International Data Centers để lựa chọn

  • 01 IP riêng

3. Các lưu ý khác

  • Website được phát triển dựa trên nền tảng Wordpress.

  • Hachium sẽ bàn giao toàn bộ tài khoản Administrator, giúp cho khách hàng toàn quyền quản lý thông tin và dữ liệu của mình.

Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Hachium!

Last updated