Chỉnh sửa Header & Footer

Tạo và tùy chỉnh header menu và footer menu giúp điều hướng các trang

Chỉnh sửa Header & Footer

Để chỉnh sửa header và footer, bạn chọn Điều hướng, nhấn nút Ẩn/Hiện để tùy chỉnh hiển thị các mục trên thanh header và footer.

Để thêm một mục mới trên trang Header hoặc Footer, bạn nhấn nút Thêm link để thêm mục mới

Sau khi nhấn thêm link, cửa sổ mới hiện lên, bạn cần điền đầy đủ thông tin sau đó nhấn Lưu

Chú ý: tại phần URL, bạn cần nhập “p/…” trong trường hợp link dẫn về một trang nằm trên website đã tạo từ nền tảng Hachium, ví dụ: p/tacgia. Đối với các đường link từ bên ngoài, bạn cần nhập đầy đủ URL. Ví dụ: https://hachium.com

Last updated