Tích hợp AlePay doanh nghiệp

Hướng dẫn tích hợp thanh toán online tự thu, thông qua tài khoản AlePay doanh nghiệp riêng.

Bước 1. Đăng ký tài khoản AlePay Doanh nghiệp

Link đăng ký tại đây. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu của AlePay để phê duyệt.

Bước 2. Khai báo thông tin Doanh nghiệp

Sau khi đăng nhập, cần khai báo thông tin của doanh nghiệp tại đây.

Bước 3. Tạo tài khoản mặc định

Sau khi khai báo thông tin Doanh nghiệp, cần cấu hình tài khoản chính tại đây.

Bước 4. Lấy thông tin tích hợp API

Để kết nối Hachium và tài khoản AlePay doanh nghiệp, cần các thông tin trong mục "Key tích hợp" tại đây.

Bấm vào Xem đầy đủ, sau đó lưu lại thông tin của Token key, Checksum key và Encrypt key.

Bước 5. Cài đặt thanh toán trên Hachium

Đăng nhập vào trang quản lý trường của Hachium, vào phần Cài đặt > Thanh toán.

Bước 6. Bật tính năng Thanh toán qua AlePay Business

Copy các thông tin Token key, Checksum Key và Encrypt Key ở Bước 4 và paste vào các mục tương ứng như trong hình.

Bật "Chạy trên Production" khi tài khoản doanh nghiệp đã được AlePay phê duyệt thành công.

Sau đó bấm vào nút Lưu.

Bước 7: Bật tính năng trả góp

Nếu doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ trả góp với AlePay và có nhu cầu sử dụng cho các khoá học, bật tuỳ trọn "Trả góp" để cho phép học viên thanh toán trả góp trên Hachium.

Last updated