Đặt giá khoá học

Các khóa học chưa có chính sách giá thì học viên sẽ không thể vào học được. Vì vậy, tất cả các khóa học đều bắt buộc đặt chính sách giá. Để đặt giá khóa học, bạn làm theo các bước sau:

Đặt giá khoá học

Chọn khóa học bạn muốn đặt giá ở trang các khóa học hoặc ở menu khóa học.

Hệ thống sẽ hiển thị menu con của khóa học. Chọn Giá

Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đặt giá. Chọn Giá mới để thêm chính sách giá.

Có 3 chính sách giá có thể đặt cho khóa học của bạn:

  • Miễn phí: Khóa học sẽ mở cửa tự do cho các học viên vào học mà không phải đóng bất cứ học phí nào.

  • Thanh toán một lần: Học viên sẽ phải đóng 1 khoản phí được thiết lập để có thể vào học.

  • Thanh toán theo định kì: Học viên sẽ phải đóng 1 khoản phí theo chu kỳ hàng tháng, hàng năm.

Sau khi chọn một chính sách giá, hệ thống sẽ chuyển sang trang cho phép bạn thiết lập thông tin cụ thể của chính sách như tên gói giá, mô tả gói giá và giá khóa học.

Sau khi hoàn tất nhập thông tin, chọn Thêm định giá.

Hệ thống sẽ quay lại màn hình giá và hiển thị chính sách giá bạn vừa thiết lập.

Sau khi thêm giá khóa học thành công, khóa học của bạn đã sẵn sàng để xuất bản. Những người truy cập vào trang web của bạn chỉ có thể xem được những khóa học đã xuất bản.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xuất bản khóa học sau khi hoàn thành đầy đủ các bước Tạo khóa học, Thêm bài giảng, Đặt giá khóa học.

Last updated