Links

Hubspot

Hướng dẫn tích hợp trình quản lý CRM của Hubspot
Để tích hợp CRM của Hubspot, bạn cần truy cập trang https://www.hubspot.com/
Sau đó nhấn Get Hubspot free, và chọn get free CRM để tiến hành tích hợp CRM Hubspot
Bạn cần điền đầy đủ thông tin để tạo tài khoản quản lý Hubspot CRM
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bước tiếp theo bạn cần điền đường dẫn đến website của mình tại ô Website URL và tên công ty tại ô Company Name
Tiếp theo bạn phải trả lời các câu hỏi của Hubspot để hoàn thành đăng ký
Sau khi đăng ký thành công tài khoản, bạn nhấn vào tên công ty ở góc trên bên phải để xem Hubspot ID
Truy cập trang quản trị > Cài đặt > Tích hợp công cụ và điền Hubspot ID vào
Sau đó quay lại trang quản lý Hubspot và chọn Cài đặt
Tiếp theo chọn Marketing > Form
Tại tab Non-Hubspot Forms, bạn bật nhận data từ form của website
*Lưu ý: Để Hubspot nhận form đăng ký trên website của bạn, các form đăng ký cần đạt các yêu cầu sau:
  • Là form thuần HTML
  • Form phải nằm trong thẻ <form>
  • không trong thẻ <iframe>
  • Chứa trường nhập email