Tạo khóa học

Hướng dẫn tạo khóa học

Tạo khóa học

Tại trang quản trị website, bạn nhấp chuột vào Khóa học trong phần menu bên trái.

Bạn có thể tạo danh mục nhóm các khóa học bằng cách nhấn Tạo danh mục

Sau đó điền tên cho danh mục của bạn và nhấn Tạo

Để tạo khóa học, bạn nhấn vào nút Tạo khóa học ở góc trên bên phải.

Sau đó, hệ thống sẽ hiện thị biểu mẫu để bạn nhập các thông tin cơ bản của 1 khóa học.

Tiếp theo, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin cơ bản về khóa học, chọn Tạo khóa học và chuyển sang bước thêm giáo trình.

Last updated