Lớp học

Học viên truy cập vào Phần Khóa học đã đăng ký thì sẽ hiển thị các Lịch học của các Lớp học trong 7 ngày sắp tới: (https://{ten-truong}/khoa-hoc-da-dang-ky). Bấm vào Lịch học sẽ mở Link học online của Lớp học đó trong tab mới.

Last updated