Tiếp thị liên kết cơ bản

Triển khai một chương trình Affiliate như thế nào? Hachium đã làm đơn giản hóa hết mức có thể một quy trình Affiliate cho bạn

Thiết lập Affiliate cho học viên

Việc đầu tiên bạn phải làm là truy cập trang quản trị > Người dùng > Affiliate > Tạo mới để thêm người tiếp thị liên kết cho website của bạn

Sau đó tạo tài khoản cho các nhà tiếp thị liên kết của bạn cho website dạy học của mình hoặc chọn từ những học viên đã đăng ký tài khoản ngay trên website

Sau khi thiết lập thành công, thông tin người tiếp thị liên kết sẽ hiển thị tại phần Affliate

Bước tiếp theo, hãy xác lập mức phí hoa hồng (commission) mà bạn sẵn sàng chi trả cho dịch vụ Affiliate trên đơn giá một khóa mà bạn đang kinh doanh bằng cách nhấn vào biểu tượng con mắt để thiết lập:

Bước tiếp theo, hãy tạo lập đường link tiếp thị liên kết và chia sẻ cho học viên – người sẽ kinh doanh khóa học cho bạn:

Cài đặt chế độ Affiliate

Sau khi chọn người affiliate cho bạn và thiết lập hoa hồng cho họ, tiếp theo bạn cần cài đặt chế độ ghi nhận mã cho affiliate . Hachium có 2 chế độ dành cho affiliate:

  • Chế độ trọn đời: Ở chế độ này, trình duyệt sẽ lưu cookie của người affiliate không giới hạn thời gian và bất cứ khi nào người được giới thiệu thực hiện thanh toán khóa học, người affiliate đầu tiên sẽ được hoa hồng.

  • Chế độ theo cookie: Khi bật chế độ này, trình duyệt sẽ lưu cookie của người affiliate trong một khoảng thời gian do bạn thiết lập. Trong thời gian này, khi người được giới thiệu thực hiện thanh toán thì người affiliate sẽ được hưởng hoa hồng. Ngoài thời gian được thiết lập đó, người affiliate sẽ không được hưởng hoa hồng.

  • Cơ chế tính hoa hồng cho affiliate: Nếu bật chế độ tính tự động, hoa hồng sẽ được ghi nhận tự động cho affiliate trong giao dịch theo % hoa hồng cài đặt trong chi tiết từng affiliate. Khi bật chế độ tính thủ công, các giao dịch ghi nhận cho affiliate , hoa hồng đều = 0

  • Mức giảm giá do affiliate tạo: Ở chức năng này học viên được hưởng lợi khi học viên đăng ký khóa học nhờ mã affiliate sẽ được hưởng mức giảm giá do bạn thiết lập.

  • Cài đặt chế độ đăng ký affiliate: Với chức năng này học viên sẽ được trở thành 1 affiliate nếu đạt 1 trong các điều kiện sau: Đã có tài khoản, Đã mua 1 khóa học có phí hoặc Đã hoàn thành 1 khóa học có phí.

Báo cáo affiliate

Bạn có thể xem báo cáo doanh thu và hoa hồng của từng affiliate tại mục Báo cáo > Báo cáo Affiliate

Last updated