Thêm bài giảng

Sau khi bạn đã tạo khóa học, bước tiếp theo, bạn cần tạo giáo trình cho khóa học của mình. Giáo trình ở Hachium bao gồm có "Mục" và "Bài giảng".

Thêm bài giảng

Sự khác nhau giữa Bài giảng và Mục

Cả bài giảng và mục đều được hiển thị trong phần Giáo trình của khóa học.

Bài giảng là đơn vị thông tin chứa nội dung học tập bao gồm hình ảnh, video, văn bản hoặc câu hỏi.

Mục là một cách nhóm các bài giảng lại với nhau. Một mục có thể có nhiều bài giảng.

Tạo mục

Từ trang quản trị của Hachium, chọn khóa học cần tạo giáo trình. Sau đó chọn phần Giáo trình ở menu bên trái.

Nhấp chuột vào Thêm ở góc trên bên phải màn hình. Nhập tiêu đề của mục, sau đó chọn Chương mục

Mục mới vừa tạo sẽ được đặt ở dưới cùng của trang giáo trình.

Tạo bài giảng

Tại trang giáo trình, chọn Thêm sau đó nhấn Bài giảng mới để tạo bài giảng nằm trong các mục tương ứng.

Sau đó hệ thống sẽ chuyển sang trang tạo bài giảng. Bạn có thể sửa tiêu đề của bài giảng, tải lên hình ảnh, video, âm thanh; soạn văn bản hoặc tạo câu hỏi. Bạn cũng có thể thêm nhiều dạng nội dung trong cùng một bài giảng.

Xuất bản / ngưng xuất bản bài giảng

Học viên sẽ chỉ nhìn thấy và học được các bài giảng đã xuất bản. Còn với những bài giảng chưa xuất bản thì học viên sẽ không nhìn thấy. Để xuất bản / ngưng xuất bản bài giảng, bạn cần nhấn vào biểu tượng hình dấu tích

Cho phép học viên xem trước bài giảng mà không cần phải đăng ký

Để bật chế độ xem trước bài giảng, bạn cần nhấn vào biểu tượng con mắt

Xóa bài giảng / di chuyển / sao chép / cho phép tải bài giảng

Để xóa bài giảng, di chuyển / sao chép bài giảng sang mục khác hoặc sang khóa khác bạn cần chọn thao tác phù hợp tại các biểu tượng phí bên phải mỗi bài giảng hoặc chương mục

Last updated