Mobile App

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng học online trên điện thoại

Đầu tiên bạn cần thiết lập thông tin chung cho app tại mục : Trang web > Ứng dụng mobile

Điền đầy đủ thông tin cần thiết như: Tên ứng dụng, Từ khóa, Ảnh logo, Ảnh Splash Screen

Lưu ý :

- Ảnh logo kích thước tối thiểu 1024x1024

- Ảnh splash screen tối thiểu 2732×2732

Lưu ý khi thiết kế ảnh khi setup app

- Định dạng của cả 2 ảnh là .png

Sau khi lưu lại đủ thông tin, Bạn cần báo cho Hachium để tiến hành build app và đưa lên Apple store và Google Play

Quá trình đưa App lên mất tầm 7-10 ngày

Sau khi quá trình Review hoàn tất , App của bạn sẽ có trên chợ ứng dụng. Bạn có thể search app theo từ khóa đã đặt và tiến hành dowload và cài trên điện thoại

Như vậy bạn đã cái đặt thành công app ứng dụng học trên điện thoại cho web của mình.