Links

Mobile App

Hướng dẫn cài đặt thông tin để triển khai ứng dụng học online trên điện thoại
Sau khi liên hệ với Hachium để kích hoạt hỗ trợ Ứng dụng mobile, trên trang quản trị trường sẽ có thêm menu Ứng dụng mobile ở menu Trang web
Bạn cần thiết lập đầy đủ các thông tin cần có
Thiết lập hoàn chỉnh
Các thông tin thiết lập ở đây sẽ được Hachium sử dụng để tiến hành triển khai Ứng dụng mobile. Trường cần cân nhắc kỹ các thông tin này trước khi thông báo Hachium tiếp nhận, vì khi Hachium đã bắt đầu tiến hành triển khai thì mọi thay đổi sau đó (ví dụ: tên ứng dụng ...) sẽ cần 1 lần triển khai mới dẫn mất thời gian chờ.

1. Tên ứng dụng

Yêu cầu
 • Độ dài không qúa 30 ký tự
 • Không được để tên ứng dụng theo dạng tên miền (ví dụ: example.com)
 • Chưa từng được sử dụng trên các kho ứng dụng
Bạn có thể tự tìm kiếm tên Ứng dụng muốn đặt trên các kho ứng dụng
App Store cho iOS Google Play cho android
Hachium vẫn cần phải xác nhận lại khi tiếp nhận và sẽ yêu cầu thay đổi nếu tên Ứng dụng đã bị sử dụng.

2. Từ khóa

Yêu cầu
 • Độ dài không qúa 100 ký tự
 • Mỗi từ khóa nên viết ngắn gọn, súc tích
Yêu cầu về thiết kế
 • Kích cỡ ảnh 1024 * 1024
 • Định dạng .png

4. Ảnh Splash Screen (ảnh nền)

Yêu cầu về thiết kế
 • Kích cỡ toàn bộ ảnh 2732 * 2732 pixel
 • Khu vực chứa logo có diện tích 1200*1200 pixel, ở vị trí trung tâm ảnh
 • Ảnh phải có màu nền (không để trong suốt)
 • Định dạng .png
Ảnh sẽ dùng chung cho nhiều kích cỡ màn hình thiết bị nên ảnh sẽ bị cắt gọt ở những màn hình bé. Do vậy để đảm bảo logo của trường hiển thị trọn vẹn trên mọi màn hình thiết bị, trường cần thiết kế ảnh theo yêu cầu.
Lưu ý khi thiết kế ảnh
Sau khi bạn thiết lập đầy đủ các thông tin cần thiết trên trang quản trị trường và yêu cầu Hachium triển khai ứng dung. Hachium sẽ tiếp nhận và hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo.

5. Một số lưu ý trong qúa trình triển khai

- Qúa trình triển khai chỉ thực sự bắt đầu khi Hachium xác minh được trường đã có đủ thông tin và điều kiện để tiến hành. - Thời gian triển khai trên 2 nền tảng (iOS và android) là độc lập và phụ thuộc vào quy trình xét duyệt của 2 bên quản lý kho ứng dụng (apple và google), thường là từ 7 đến 10 ngày làm việc hoặc hơn theo từng thời điểm xét duyệt. - Sau khi có kết qủa xét duyệt ứng dụng thành công, Hachium sẽ thông báo lại cho trường.
Ứng dụng trên iOS