Tích hợp Ngân Lượng

Thiết lập thanh toán online tự động sử dụng tài khoản Ngân Lượng riêng của trường

Đăng ký tài khoản Ngân Lượng

Đăng ký tài khoản trên trang chủ của Ngân Lượng.

Đăng ký tích hợp

Mở menu tích hợp thanh toán và chọn đăng ký tích hợp (Giao diện này có thể khác biệt tùy theo tài khoản của bạn).

Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn.

Liên hệ với bên Ngân lượng để xác thực tài khoản

Chỉ khi đã xác thực tài khoản xong, học viên mới có thể vào để thanh toán.

Tích hợp thanh toán vào Website day học trên Hachium

Last updated