Sửa thông tin tài khoản

Sau khi đăng ký, đăng nhập tài khoản quản trị, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được các thông tin tài khoản quản trị cũng như mật khẩu cho tài khoản của mình.

Sửa thông tin tài khoản

Để xem thông tin cũng như thay đổi thông tin cho tài khoản quản trị của mình, nhấn vào tên tài khoản của mình ở góc dưới bên trái và chọn hồ sơ để xem và thay đổi thông tin

Last updated