Thay đổi thông tin

Thay đổi trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến cho website dạy học trực tuyến

Thay đổi thông tin

Đầu tiên bạn cần truy cập Trang quản trị > Cài Đặt > Thông tin trường.

Tại mục này bạn có thể cập nhật cũng như thay đổi thông tin website dạy học trực tuyến của mình bằng cách điền những thông tin vào các mục như: Tên trường, Mô tả thông tin trường, địa chỉ, số điện thoại,… và bạn nhấn chuột vào Lưu để cập nhật lại những thông tin bạn đã thay đổi.

Thay đổi trạng thái website dạy học trực tuyến

Bước này rất quan trọng, bạn cần phải thay đổi trạng thái website của mình sang chế độ trực tuyến để có thể người khác (bao gốm cả học viên) có thể đăng ký trên trang website dạy học của bạn. Bạn chỉ cần chọn Đặt trạng thái trực tuyến/ Đặt trạng thái ngoại tuyến và chọn OK để hoàn tất.

Last updated