Lớp học

Tạo lớp học trong khóa học

Tạo lớp học mới

Giáo viên vào phần quản lý của khóa học sau đó chọn phần Lớp học. Bấm vào nút Thêm lớp phía trên bên tay phải.

Điền thông tin của lớp học, bao gồm Tên, Chú thích, Link học online. Sau đó bấm vào Tạo lớp

Đây là phần tạo thời gian cho lớp học, chọn Ngày, Giờ học. Phần link học online mặc định sẽ lấy từ thông tin của Lớp học từ trang trước, nếu Giáo viên muốn đổi link học cho riêng giờ học thì có thể thay đổi tại đây. Sau khi đã chọn xong thời gian học, bấm dấu tích để lưu lại giờ học này

Bấm dấu “-” để xóa thời gian học, bấm dấu “+” để thêm các thời gian học khác cho lớp này

Chuyển sang danh sách học viên, tìm danh sách các học viên đã tham gia Khóa học này để thêm vào Lớp học. Sau đó bấm nút Thêm để hoàn thành việc tạo lớp học.

Last updated