Tiếp thị liên kết nâng cao

Giống như affiliate cơ bản nhưng có thêm các tính năng khác tiện lợi hơn thúc đẩy quá trình kinh doanh khóa học của bạn

Tiếp thị liên kết

Thiết lập Affiliate cho học viên

Việc đầu tiên bạn phải làm là truy cập trang quản trị > Người dùng > Affiliate > Tạo mới để thêm người tiếp thị liên kết cho website của bạn

Sau đó tạo tài khoản cho các nhà tiếp thị liên kết của bạn cho website dạy học của mình hoặc chọn từ những học viên đã đăng ký tài khoản ngay trên website

Sau khi thiết lập thành công, thông tin người tiếp thị liên kết sẽ hiển thị tại phần Affliate

Bước tiếp theo, hãy xác lập mức phí hoa hồng (commission) mà bạn sẵn sàng chi trả cho dịch vụ Affiliate trên đơn giá một khóa mà bạn đang kinh doanh bằng cách vào mục Cài đặt > Phân cấp Affiliate :

Với chức năng này bạn có thể thiết lập một mức doanh thu nhất định cho tất cả các affiliate .Sau khi các affiliate này đạt các mốc doanh thu trên họ có thể lên các mức khác với nhiều lợi ích hơn các mốc trước đó.

  • Doanh thu yêu cầu: mức doanh thu mà bạn cài đặt cho các affiliate cần đạt được bao gồm tổng hoa hồng trực tiếp và gián tiếp và tổng doanh thu do affiliate mua khóa học.

Với các mức doanh thu và hoa hồng được quản trị thiết lập cho tất cả các affiliate với điều kiện mức sau phải cao hơn doanh thu mức trước.

Admin có thể tùy chỉnh mức doanh thu cho affiliate tại mục Cấp độ affiliate trong Chi tiết từng affiliate

Bước tiếp theo, hãy tạo lập đường link tiếp thị liên kết và chia sẻ cho học viên – người sẽ kinh doanh khóa học cho bạn:

Cài đặt chế độ Affiliate

Sau khi chọn người affiliate cho bạn , tiếp theo bạn cần cài đặt chế độ affiliate cho những người này. Hachium có 2 chế độ dành cho affiliate:

  • Chế độ trọn đời: Ở chế độ này, trình duyệt sẽ lưu cookie của người affiliate không giới hạn thời gian và bất cứ khi nào người được giới thiệu thực hiện thanh toán khóa học, người affiliate đầu tiên sẽ được hoa hồng.

  • Chế độ theo cookie: Khi bật chế độ này, trình duyệt sẽ lưu cookie của người affiliate trong một khoảng thời gian do bạn thiết lập. Trong thời gian này, khi người được giới thiệu thực hiện thanh toán thì người affiliate sẽ được hưởng hoa hồng. Ngoài thời gian được thiết lập đó, người affiliate sẽ không được hưởng hoa hồng.

Tiếp theo chúng ta cần quan tâm đến 2 chức năng khác được cung cấp trong mục affiliate này đó là:

  • Mức giảm giá do affiliate tạo: Ở chức năng này học viên được hưởng lợi khi học viên đăng ký khóa học nhờ mã affiliate sẽ được hưởng mức giảm giá do bạn thiết lập.

  • Cài đặt chế độ đăng ký affiliate: Với chức năng này học viên sẽ được trở thành 1 affiliate nếu đạt 1 trong các điều kiện sau: Đã có tài khoản, Đã mua 1 khóa học có phí hoặc Đã hoàn thành 1 khóa học có phí.

Báo cáo affiliate

Bạn vào Báo cáo > Báo cáo affiliate bạn sẽ thấy một số thay đổi so với báo cáo của affiliate cơ bản với các mục sau:

  • Hoa hồng trực tiếp là phần trăm hoa hồng mà affiliate khi giới thiệu thành công khóa có phí.

  • Hoa hồng gián tiếp là phần trăm hoa hồng mà affiliate nhận được khi affiliate cấp ngay dưới nó giới thiệu đuợc học viên đăng ký khóa học có phí.

Thay đổi người giới thiệu affiliate

Có thêm mục nguời giới thiệu: Hiển thị người giới thiệu tương ứng của affiliate và ngưới quản trị có quyền thay đổi nguời giới thiệu

Last updated