Links

Lộ trình học tập

Lộ trình học tập giúp bạn tạo lộ trình gồm các khóa học theo thứ tự
Để tạo lộ trình học tập, bạn truy cập trang quản trị > Lộ trình học tập
Sau đó, bạn chọn Tạo lộ trình ở góc trên bên phải màn hình
Tiếp theo, bạn điền đầy đủ thông tin tên lộ trình, từ khóa, mô tả, ảnh đại diện và nhấn Tạo lộ trình để sang bước tiếp theo.
Sau khi điền thông tin, bạn cần thêm các khóa học theo thứ tự để tạo lộ trình học
Sau đó bạn chọn thêm giá và thêm giá cho lộ trình học tập của mình
Cuối cùng, sau khi đã thêm giá, bạn nhấn vào ô Xuất bản ở góc dưới bên phải màn hình để xuất bản lộ trình học tập
*Để yêu cầu học viên phải học thành lần lượt các khóa học, bạn truy cập trang quản trị > lộ trình học tập và bật chế độ học tuần tự
Để đưa lộ trình học tập lên thanh menu header, bạn cần truy cập trang quản trị > trang web > điều hướng và bật lộ trình học