Google Tag Manager

Google Tag Manager

Tích hợp Google Tag Manager giúp bạn quản lý tất cả các thẻ trên website dạy học của bạn mà không cần chỉnh sửa mã. Trình quản lý thẻ của Google cung cấp các giải pháp quản lý thẻ đơn giản, đáng tin cậy, được tích hợp dễ dàng miễn phí.

Các bước tích hợp

Bước 1: Tạo tài khoản Google Tag Manager

Bạn cần truy cập trang Google Tag Manager và ấn nút Start for free

Bước 2: Tích hợp

Sau khi tạo tài khoản thành công, sẽ có popup hiển thị đoạn script để bạn nhúng vào website. Bạn chỉ cần coppy ID (phần bôi đỏ)

Truy cập admin website dậy học của bạn . Tại mục: Cài đặt > Tích hợp công cụ > Google Tag Manager

Bật Google Tag Manager và điền ID đã coppy rồi Lưu lại cài đặt

Việc tích hợp Google Tag Manager đã hoàn thành

Last updated