Thêm học viên

Hướng dẫn thêm học viên hàng loạt và thêm học viên thủ công

Thêm học viên

Bên cạnh hình thức đăng ký tài khoản trên trang chủ của trường học, bạn cũng có thể tự thêm học viên vào khóa học của bạn và quản lý học viên một cách hiệu quả. Để thêm học viên vào website dạy học của mình hay một khóa học, bạn cần làm theo các bước sau:

1: Bạn cần đăng nhập vào trang quản trị và vào phần Người dùng > Học viên, sau đó nhấn vào nút thêm học viên ở góc trên bên phải.

2: Thêm học viên

  • Để thêm thủ công: các bạn nhấn vào thêm một học viên và điền đầy đủ thông tin học viên. Nếu bạn muốn xóa thông tin học viên vừa thêm, bạn nhấn vào biểu tượng thùng rác bên cạnh ô mật khẩu của học viên muốn xóa.

  • Để thêm nhiều học viên (*Lưu ý: chỉ tài khoản mở rộng mới có thể sử dụng tính năng này) , bạn cần soạn thông tin học viên ra file excel, sau đó lưu dưới dạng file csv. Tiếp theo, tại phần thêm file csv, bạn nhấn vào nút Thêm file csv để tải danh sách học viên từ máy tính của mình.

3: Tại phần Thêm học viên vào khóa học, bạn chọn khóa học và nhấn nút Xong để thêm học viên.

Last updated