Tạo giao dịch

Hướng dẫn tạo giao dịch thủ công

Tạo giao dịch

Tạo giao dịch thủ công cho phép bạn tạo trực tiếp giao dịch cho học trên trang admin của bạn mà không cần đợi học viên nhấn thanh toán hay thậm chí tạo tài khoản trước đó. Để tạo giao dịch thủ công, bạn cần làm theo các bước sau:

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị và chọn Giao dịch

Tại đây, bạn nhấn nút Tạo giao dịch

Sau đó, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin cho giao dịch của bạn và nhấn Tạo giao dịch để hoàn tất

*Lưu ý: đối với giao dịch dành cho tài khoản chưa có trên hệ thống, bạn cần điền đầy đủ thông tin email, họ tên và số điện thoại. Mật khẩu tài khoản đó sẽ được học viên tự đặt sau khi kích hoạt khóa học.

Last updated