Tích hợp MoMo doanh nghiệp

Thiết lập thanh toán online tự động sử dụng tài khoản MoMo doanh nghiệp riêng của trường

Bước 1. Đăng ký tài khoản Momo Doanh nghiệp

(Phần này cần chuẩn bị giấy tờ pháp lý để momo phê duyệt)

Bước 2. Đăng nhập vào trang quản trị của Momo dành cho doanh nghiệp

Bước 3. Vào phần Tích hợp website (gạch chân trong hình)

Bước 4. Sau khi đã chuyển đến màn hình tích hợp, bấm vào biểu tượng con mắt để xem được thông tin của Access Key và Secret Key (lưu ý là đang ở trong môi trường TEST như trong hình)

Bước 5. Đăng nhập vào trang quản lý trường của Hachium, vào phần Cài đặt -> Thanh toán

Bước 6. Bật tính năng thanh toán Momo Business, copy các thông tin như Partner Code, Access Key, Secret Key ở Bước 4 và paste vào các mục tương ứng như trong hình. Sau đó bấm vào nút Lưu. Lưu ý là phần Chạy trên Production phải ở trạng thái Tắt.

Bước 7. Tải ứng dụng Momo test và đăng nhập bằng thông tin tài khoản tại đây:

https://developers.momo.vn/#/docs/testing_information?id=%e1%bb%a8ng-d%e1%bb%a5ng-momo

Bước 8. Tạo 1 khoá học để Test và thanh toán qua ứng dụng trên.

Bước 9. Sau khi thử nghiệm thanh toán thành công. Quay trở lại màn hình ở Bước 4, chọn môi trường (Lưu ý là sau khi xác thực doanh nghiệp thì mới có thể chuyển sang môi trường Prod).

Bước 10. Lặp lại từ Bước 5 đến Bước 6. Lưu ý là ở Bước 6 thì lần này Phần “Chạy trên Production" thì sẽ ở trạng thái Bật

Last updated