Combo

Hướng dẫn tạo combo khóa học

Để tạo combo khóa học, bạn truy cập trang quản trị > khóa học

Chọn khóa chính mà bạn muốn thêm khóa tặng kèm để thêm combo

Sau đó chọn Combo và thêm các khóa bạn muốn tặng kèm tại phần Thêm khóa học

Last updated