Cài đặt tài khoản quản trị

Để giúp bạn có thể quản lý cũng như vận hành website dạy học trực tuyến một cách tốt hơn, Hachium cung cấp cho bạn tính năng phần quyền tài khoản quản trị.

Cài đặt tài khoản quản trị

Tương ứng với mỗi gói dịch vụ hiện tại bạn đang sử dụng, Hachium cung cấp cho bạn khả năng cấp quyền tài khoản quản trị cho thành viên khác trong nhóm của bạn. Để cấp quyền quản trị cho tài khoản khác ngoài tài khoản của chủ website, bạn vui lòng truy cập mục Người dùng > Phân quyền.

Lựa chọn Thêm người quản trị

Nhập thông tin liên hệ cơ bản của người quản trị (Email - Họ và tên - Số điện thoại) Sau đó click vào nút Tiếp (trong trường hợp email đã đăng kí thông tin trên hệ thống, họ tên và số điện thoại sẽ được cập nhật tự động)

Lựa chọn các quyền mà bạn mong muốn thiết lập cho tài khoản mà bạn lựa chọn (chọn tất cả nếu bạn muốn cung cấp quyền tối đa đối với website dạy học trực tuyến của bạn)

Click vào button Xong ở bên dưới và bạn đã thiết lập thành công tài khoản quản trị cho thành viên khác trong nhóm của bạn.

Bạn có thể lựa chọn tiếp tục cấp quyền cho thành viên khác hoặc thay đổi quyền tài khoản, loại bỏ tài khoản khỏi danh sách quản trị viên bất kì lúc vào bằng việc truy cập vào trang Cài đặt > Phân quyền.

Last updated