Mailchimp

Hướng dẫn tích hợp Mailchimp

Truy cập login.mailchimp.com đăng nhập với tài khoản thuộc sở hữu của bạn

Lấy Audience ID

Từ giao diện chính chuyển tới giao diện quản lý Audience và lựa chọn menu Settings -> Audience name and defaults

Copy và lưu lại Audience ID

Lấy API Key

Từ thanh menu phía trái, vào thiết lập cài đặt cho tài khoản

Từ giao diện cài đặt tài khoản, di chuyển đến thiết lập liên quan API Keys, Extras -> API Keys

Có thể sử dụng khóa API đã có sẵn hay tạo khóa mới nếu muốn.

Tích hợp công cụ vào dịch vụ

Sau các bước thao tác trên tài khoản của dịch vụ Mailchimp, bạn sẽ có 2 giá trị bắt buộc cần cho việc tích hợp là

  • Audience ID

  • API Key

Bất kỳ sai lệch về giá trị sẽ khiến tính năng của công cụ không hoạt động.

Từ trang quản tri, bạn di chuyển đến giao diện Tích hợp công cụ và bật công cụ Mailchimp.

Bạn điền các giá trị cần thiết vào các nơi tương ứng trên giao diện. Sau đó lưu lại và xác nhận kết quả thành công thông báo trên giao diện.

Ngay khi hệ thống ghi nhận công cụ được tích hợp thành công, dữ liệu học viên của trường sẽ được đồng bộ tương ứng sang dữ liệu danh bạ của Mailchimp. Quá trình có thể mất 1 khoảng ngắn thời gian.

Dữ liệu học viên dưới dạng danh bạ ở Mailchimp khi quá trình đồng bộ hoàn tất.

Lưu ý, hiện tại Hachium chỉ hỗ trợ đồng bộ thủ công từ giao diện Tích hợp công cụ, dữ liệu mới trên hệ thống kể từ lần đồng bộ gần nhất sẽ không được đồng bộ tự động. Để đồng bộ dữ liệu mới, bạn vui lòng thực hiện lại thao tác Lưu trên giao diện Tích hợp công cụ để kích hoạt quá trình đồng bộ trên các công cụ.

Last updated