Tạo câu hỏi

Tạo câu hỏi với đa dạng các dạng câu hỏi

Tạo câu hỏi

Đầu tiên, bạn truy cập trang quản trị và chọn Câu hỏi & Đề thi

Trong phần Câu hỏi & Đề thi, bạn có thể chọn những dạng câu hỏi phù hợp để kiểm tra học viên của mình như câu hỏi Đúng/Sai; Câu hỏi trắc nghiệm một đáp án; Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án; Ghép đáp án; Điền từ hay Tự luận.

  • Tại phần câu hỏi Đúng/Sai, bạn cần điền nội dung câu hỏi, sau đó chọn đáp án cho câu là đúng hay sai và nhấn Tạo, để quay lại chọn loại câu hỏi, bạn nhấn Hủy.

  • Tiếp theo, với câu hỏi một lựa chọn, bạn cần điền nội dung câu hỏi, đáp án và chọn đáp án đúng của câu hỏi

  • Tương tự như câu hỏi một lựa chọn, câu hỏi nhiều lựa chọn cũng yêu cầu bạn nhập nội dung câu hỏi, đáp án và chọn đáp án đúng của câu hỏi. Nhưng ở phần này, bạn có thể chọn nhiều đáp án đúng thay vì một đáp án đúng.

  • Với dạng câu hỏi ghép đáp án, bạn cần điền một vế của đáp án tại cột A B C D… bên trái. Cột bên phải bạn điền đáp án mà học sinh sẽ phải ghép với vế bên trái.

  • Tại dạng câu hỏi chọn từ, bạn cần điền nội dung câu hỏi và đặt đáp án mà học sinh phải điền vào dấu “[ ]”. Ví dụ: Người đẹp và [Quái] vật – Từ “Quái” là từ học sinh của bạn sẽ phải điền. Trong trường hợp có nhiều đáp án để học sinh lựa chọn điền vào câu, bạn cần điền nội dung câu hỏi theo form “nội dung [ đáp án 1 | đáp án 2 | … ], trong đó đáp án đầu tiên là đáp án đúng. Ví dụ: Nàng bạch tuyết và 7 chú [Lùn | Cao | Thấp] – Trong đó, Lùn/Cao/Thấp là các đáp án học sinh phải lựa chọn và đáp án đúng là Lùn được đặt đầu tiên.

  • Với dạng tự luận, bạn cần điền nội dung đề bài tự luận và chọn hình thức nộp bài như nhập trực tiếp văn bản hay tải file.

  • Với dạng Điền từ, bạn soạn nội dung câu hỏi và sử dụng [dấu ngoặc] để đặt vị trí cần điền từ. Ví dụ: Con [rùa] chạy chậm hơn con [thỏ].Nếu chỗ điền từ có nhiều đáp án đúng thì có thể cách nhau bởi dấu "|": Ví dụ: Con [rùa|sên|gà] chạy chậm hơn con [thỏ|sư tử].

Sau khi xây dựng bộ đề cho mình, bạn có thể thêm câu hỏi vào bài giảng bằng cách chọn bài giảng mà bạn muốn thêm tại mục Giáo trình

Sau đó, bạn chọn chế độ hoàn thành bài học là Trả lời câu hỏi, chọn câu hỏi từ bộ câu hỏi mà bạn đã tạo và nhấn Lưu để lưu lại thiết lập.

Last updated