Links

Sử dụng tên miền riêng

Bên cạnh sử dụng dịch vụ Hachium qua tên miền phụ Hachium được cấp sẵn sau khi tạo trường. Quản trị trường có thể tạo thêm tên miền riêng thuộc sở hữu của trường.

1. Thêm tên miền riêng của bạn

Đầu tiên bạn truy cập vào phần Trang web ở menu bên trái màn hình, nhấn vào Tên miền
Tạo tên miền riêng
Tiếp theo nhấn vào Tạo tên miền riêng , bạn điền tên miền của bạn vào. Sau đó nhấn nút Tạo. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tên miền của bạn đã được đăng ký chưa ?
Nhập tên miền riêng

2. Cấu hình tên miền riêng

Để có thể sử dung dịch vụ Hachium, tên miền riêng (chính hoặc phụ) cần trỏ tới dịch vụ của Hachium và bắt buộc sử dụng giao thức bảo mật HTTPS.
Cần làm tuần tự theo hướng dẫn.
Cloudflare là một nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng toàn cầu, chuyên gia về các giải pháp tối ưu và vận hành websites. Cloudflare hỗ trợ rất nhiều tính năng miễn phí cho bất kỳ tài khoản đăng ký nào, trong đó có dịch vụ SSL giúp hỗ trợ HTTPS.
Hachium lựa chọn dịch vụ của Cloudflare để giúp hỗ trợ HTTPS cho tên miền riêng mà không phát sinh thêm chi phí cho trường trong khi vẫn đảm bảo về hiệu năng.

2.1. Tạo tài khoản miễn phí trên Cloudflare

Link đăng ký tài khoản trên Cloudflare
Điền thông tin để tạo tài khoản

2.2. Thêm tên miền cần cấu hình vào tài khản Cloudflare để quản lý

Đăng nhập vào tài khoản Cloudflare vừa tạo, chọn tính năng "Add Site" (Thêm Tên Miền)
Tài khoản mới tạo nên chưa quản lý bất kỳ tên miền nào
Ở tính năng "Add Site", nhập tên miền chính (ví dụ: chigamexschoo.online, không chấp nhận tên miền phụ)
Thêm tên miền cần quản lý vào tài khoản Cloudflare
Chọn "Free Plan" và bấm "Continue"
Sử dụng gói dịch vụ miễn phí của Cloudflare
Cloudflare tiến hành quét các bản ghi DNS trên Internet của tên miền chính (ví dụ: chigamexschoo.online). Thao tác này gúp Cloudflare có thể cấu hình lại cho các bản ghi DNS (nếu có) cho tên miền chính.
Cloudflare tiến hành quét các bản ghi DNS

2.3. Chuyển đổi cấu hình DNS sang Cloudflare

Nếu kết quả quét ko tìm thấy bản ghi DNS nào, bỏ qua và chuyển sang 2.4 Trỏ tên miền sang dịch vụ Hachium
Đăng nhập vào tài khoản quản lý của bên cung cấp tên miền (ví dụ: matbao.net, pavietnam.vn) cho tên miền đang cấu hình (ví dụ: chigamexschoo.online) để lấy cấu hình hiện tại của các bản ghi DNS.
Danh sách cấu hình các bản ghi DNS ở bên cung cấp tên miền
Đối chiếu kết quả quét của Cloudflare với bên cung cấp tên miền (hoặc bên quản lý DNS hiện tại)
 • Xóa các bản ghi có cấu hình lạ, không có trong cấu hình hiện có
 • Thêm các bản ghi DNS tương ứng nếu thấy thiếu
Đối chiếu cấu hình giữa Cloudflare và bên cung cấp tên miền
Chỉ dùng Proxy StatusDNS only cho các bản ghi chuyển đổi
Đối với các bản ghi thông dụng như CNAME, A, TXT, MX chỉ cần tạo lại theo đúng type, name và content của bản ghi. Nếu có các bản ghi hiếm gặp hơn có thể hỏi hỗ trợ kỹ thuật Hachium. Có thể tham khảo cách tạo 1 bản ghi DNS trên Cloudflare ở mục 2.4
Người thao tác nên có kiến thức cơ bản về DNS để thao tác chính xác hơn.

2.4. Trỏ tên miền sang dịch vụ Hachium

Lựa chọn 1 trong 2 cách cấu hình
 • Dùng tên miền chính
 • Dùng tên miền phụ
Sau đó chuyển sang bước 2.5. Trỏ nameserver sang Cloudflare

2.4.1. Dùng tên miền chính

Tạo bản ghi CNAME với cấu hình:
 • Name: @
 • Target: tên miền phụ mặc định do Hachium cấp sau khi tạo trường (ví dụ: chigamexschoo.hachium.com)
 • TTL: Auto
 • Proxy Status: Proxied (đám mây màu cam)
Cấu hình dùng tên miền chính
Bấm "Continue" (Tiếp tục) để chuyển sang bước tiếp theo.

2.4.2. Dùng tên miền phụ

Tạo bản ghi CNAME với cấu hình:
 • Name: phần tên phụ của tên miền phụ (ví dụ: study cho tên miền phụ study.chigamexschoo.online)
 • Target: tên miền phụ mặc định do Hachium cấp sau khi tạo trường (ví dụ: chigamexschoo.hachium.com)
 • TTL: Auto
 • Proxy Status: Proxied (đám mây màu cam)
Cấu hình dùng tên miền phụ

2.5 Trỏ nameserver sang Cloudflare

Xác nhận các bản ghi DNS sẽ gồm:
 • 1 bản ghi CName để trỏ sang Hachium (bắt buộc)
 • các bản ghi DNS (CNAME, A, TXT ...) đã chuyển đổi (nếu có)
Bấm "Continue" (Tiếp tục) để thao tác tiếp
Xác nhận các bản ghi DNS
Lấy thông tin 2 nameserver của Cloudflare hiển thị
Lấy thông tin Cloudflare nameservers
Đăng nhập vào tài khoản ở bên cung cấp tên miền (ví dụ: matbao.net, pavietnam.vn) để thay nameserver mặc định về Cloudflare nameserver
Thay Cloudflare nameservers và lưu thay đổi
Sau khi thay đổi nameserver ở bên cung cấp tên miền, quay lại thao tác trên tài khoản Cloudflare, bấm "Done, check nameservers" để hoàn thành cấu hình.
Hoàn thành cấu hình
Thời gian cấu hình có hiệu lực nhanh chậm tùy thời điểm, nên kiểm tra định kỳ 30'

2.6 Cấu hình SSL cho tên miền trên Cloudflare

Cần rà soát lại các cấu hình SSL để đảm bảo dịch vụ đã được cấu hình chính xác cho tên miền
Bật chế độ Full
Bật tùy chọn Always Use HTTPS
Bật tùy chọn Automatic HTTPS Rewrites

3. Đặt tên miền làm chính

Khi tên miền được trỏ nameserver thành công sang Cloudflare, trạng thái của tên miền là "Active" và được quản lý trên tài khoản Cloudflare.
Tên miền đã được quản lý trên Cloudflare
Sau khi xác nhận trạng thái tên miền là "Active" quay lại trang quản trị của mình và chọn tên miền riêng muốn đặt làm tên miền chính và nhấn Đặt làm chính
Đặt tên miền riêng làm chính
Sau khi xác nhận cập nhật, quan sát thay đổi trên giao diện
Tên miền riêng đã là tên miền chính