Sử dụng tên miền riêng

Bên cạnh sử dụng dịch vụ Hachium qua tên miền phụ Hachium được cấp sẵn sau khi tạo trường. Quản trị trường có thể tạo thêm tên miền riêng thuộc sở hữu của trường.

1. Thêm tên miền riêng của bạn trên Hachium

Đầu tiên bạn truy cập vào phần Trang web ở menu bên trái màn hình, nhấn vào Tên miền

Tiếp theo nhấn vào Tạo tên miền riêng , bạn điền tên miền của bạn vào. Sau đó nhấn nút Tạo. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tên miền của bạn đã được đăng ký chưa ?

2. Đưa tên miền riêng của bạn lên Cloudflare

Để có thể sử dung dịch vụ Hachium, tên miền riêng (chính hoặc phụ) cần trỏ tới dịch vụ của Hachium và bắt buộc sử dụng giao thức bảo mật HTTPS.

Cần làm tuần tự theo hướng dẫn.

Cloudflare là một nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng toàn cầu, chuyên gia về các giải pháp tối ưu và vận hành websites. Cloudflare hỗ trợ rất nhiều tính năng miễn phí cho bất kỳ tài khoản đăng ký nào, trong đó có dịch vụ SSL giúp hỗ trợ HTTPS.

Hachium lựa chọn dịch vụ của Cloudflare để giúp hỗ trợ HTTPS cho tên miền riêng mà không phát sinh thêm chi phí cho trường trong khi vẫn đảm bảo về hiệu năng.

2.1. Tạo tài khoản miễn phí trên Cloudflare

Link đăng ký tài khoản trên Cloudflare

https://dash.cloudflare.com/sign-up

2.2. Thêm tên miền cần cấu hình vào tài khản Cloudflare để quản lý

Đăng nhập vào tài khoản Cloudflare vừa tạo, chọn tính năng "Add Site" (Thêm Tên Miền)

Ở tính năng "Add Site", nhập tên miền chính (ví dụ: chigamexschoo.online, không chấp nhận tên miền phụ)

Chọn "Free Plan" và bấm "Continue"

Cloudflare tiến hành quét các bản ghi DNS trên Internet của tên miền chính (ví dụ: chigamexschoo.online). Thao tác này gúp Cloudflare có thể cấu hình lại cho các bản ghi DNS (nếu có) cho tên miền chính.

2.3. Thay đổi Nameserver từ nhà cung cấp tên miền của bạn sang Cloudflare

Lấy thông tin 2 nameserver của Cloudflare hiển thị

Đăng nhập vào tài khoản ở bên cung cấp tên miền (ví dụ: matbao.net, pavietnam.vn) để thay nameserver mặc định về Cloudflare nameserver

Sau khi thay đổi nameserver ở bên cung cấp tên miền, quay lại thao tác trên tài khoản Cloudflare, bấm "Done, check nameservers" để hoàn thành cấu hình.

Thời gian cấu hình có hiệu lực nhanh chậm tùy thời điểm, nên kiểm tra định kỳ 30'

2.4. Trỏ tên miền sang dịch vụ Hachium

2.4.1. Dùng tên miền chính

Tạo bản ghi CNAME với cấu hình:

  • Name: @

  • Target: tên miền phụ mặc định do Hachium cấp sau khi tạo trường (ở ví dụ này là: chigamexschoo.hachium.com)

  • TTL: Auto

  • Proxy Status: Proxied (đám mây màu cam)

2.4.2. Dùng tên miền phụ (sub-domain)

Tạo bản ghi CNAME với cấu hình:

  • Name: phần tên phụ của tên miền phụ (ví dụ: study cho tên miền phụ study.chigamexschoo.online)

  • Target: tên miền phụ mặc định do Hachium cấp sau khi tạo trường (ở ví dụ này là: chigamexschoo.hachium.com)

  • TTL: Auto

  • Proxy Status: Proxied (đám mây màu cam)

2.5. Thiết lập SSL trên Cloudflare

Các bạn chọn phần SSL/TLS trên cloudflare như hình dưới đây

3. Đặt tên miền làm chính trên Hachium

Khi tên miền được trỏ nameserver thành công sang Cloudflare, trạng thái của tên miền là "Active" và được quản lý trên tài khoản Cloudflare.

Sau khi xác nhận trạng thái tên miền là "Active" quay lại trang quản trị của mình và chọn tên miền riêng muốn đặt làm tên miền chính và nhấn Đặt làm chính

Sau khi xác nhận cập nhật, quan sát thay đổi trên giao diện

Last updated