Xem báo cáo

Tất tần tật về báo cáo doan thu, giao dịch hay tiến trình học tập của học viên.

Xem báo cáo

Bước đầu tiên để xem báo cáo và tiến trình học của học viên, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị và chọn mục Báo cáo

Báo cáo doanh thu

Để xem báo cáo doanh thu, bạn chọn Doanh thu, sau đó chọn xem báo cáo trong khoảng thời gian, hình thức thanh toán hay của một khóa học

Bạn cũng có thể xem báo cáo lượt Đăng ký mới, Doanh thu hay số giờ học trong một khoảng thời gian nào đó ngay tại bảng tin.

Báo các học viên

Để xem danh sách và số lượng học viên, bạn chọn mục Học viên. Sau đó chọn theo dõi trong 1 khoảng thời gian hay trong 1 khóa học.

Báo các tiến trình học tập

Để theo dõi tiến trình học tập của học viên, bạn chọn mục Tiến trình học tập.

Chi tiết giao dịch

Để xem chi tiết giao dịch, từ trang quản trị, bạn chọn Giao dịch ở menu bên trái. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các giao dịch mà học viên thực hiện. Bạn có thể xem các thông tin về doanh thu, thời gian, phương thức thanh toán, học viên thanh toán, khóa học và trạng thái của giao dịch.

Last updated