Thông báo cập nhật

Last updated 4 months ago

Thông tin về các bản cập nhật của Hachium

3.9.5 - 2018-13-07

 • Nâng cấp giao diện trang đăng ký, đăng nhập

 • Thêm phiên bản Hachium ngôn ngữ tiếng anh

 • Tích hợp Zapier

 • Thêm tính năng thiết lập xem bài giảng tuần tự

 • Nâng cấp báo cáo tiến trình học tập

 • Nâng cấp chống tải video

 • Sửa lỗi và cải thiện UX

3.9.8 - 2018 - 03 - 08

 • Nâng cấp tính năng phân quyền quản trị

 • Nâng cấp giao diện trang quản trị

 • Thêm chọn ngôn ngữ ở Footer trang chủ

 • Sửa lỗi giao diện

4.0 - 2018 - 17 - 08

 • Nâng cấp bảo mật

 • Tăng cường bảo mật cho các trường nhập dữ liệu

 • Chỉnh sửa giao diện học tập