Ứng dụng trên điện thoại - PWA

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng học online trên điện thoại

Để cài ứng dụng lên điện thoại của bạn, bạn cần truy cập trang web trên trình duyệt mặc định của điện thoại và chọn add to home secret

Tiếp theo bạn nhấn add để cài đặt ứng dụng pwa

Như vậy bạn đã cái đặt thành công app ứng dụng học trên điện thoại cho web của mình.