Hướng dẫn thay đổi IP

Do nâng cấp server và cân bằng tải hệ thống , đối với những khách hàng trỏ tên miền theo IP cũ của Hachium cần thực hiện thay đổi lại theo địa chỉ IP mới để đảm bảo quá trình duyệt web từ tên miền riêng.

Địa chỉ IP mới: 34.87.190.218.

Quý khách truy cập vào tài khoản tên miền được cấp khi mua tên miền. Vào mục quản lý DNS , chọn bản ghi A trỏ từ địa chỉ của quý khách về hachium và ấn edit.

Thay đổi địa chỉ trỏ tới thành 34.87.190.218 và nhấn Lưu.