Tạo lớp học tương tác

Hướng dẫn tạo lớp học tương tác

Tạo lớp học tương tác

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị và chọn Lớp học tương tác

Tiếp theo, bạn nhấn nút Tạo lớp học ở góc trên bên phải màn hình

Sau đó điền đầy đủ thông tin lớp học

Cài đặt thời gian cho lớp học

Chọn giảng viên và học viên trong lớp và ấn Tạo lớp học để tạo lớp học tương tác

Sau khi tạo lớp học, hệ thống sẽ tự động tạo ra các buổi học tương ứng với thời gian mà bạn cài đặt. Để truy cập lớp học tương tác, bạn nhấn nút bắt đầu để vào lớp học