Báo cáo lớp học tương tác

Hướng dẫn xem báo cáo lớp học tương tác

Để xem báo cáo của các lớp học tương tác, bạn cần truy cập trang quản trị sau đó chọn Lớp học tương tác

Sau đó bạn chọn Báo cáo

Tại phần báo cáo, bạn chọn lớp học tương tác để xem báo cáo của từng lớp đã học